Ik ben aansprakelijk gesteld

U bent aangehouden in een (deelnemende) winkel wegens winkeldiefstal / overlast.

Naast een strafbaar feit is er sprake van een onrechtmatige daad. De ondernemer / winkelier mag u derhalve een “boete” opleggen, aangezien de winkel veel tijd kwijt is met de afhandeling van uw zaak. De ondernemer / winkelier mag de schade dus op u verhalen. Deze schadevergoeding staat los van een strafrechtelijk vervolg door justitie. De ondernemer / winkelier zal enkele (standaard) gegevens van u registeren, waarna u in principe ter plekke de ontzegging en de aansprakelijkstelling ontvangt. Dit gebeurt vaak in het bijzijn van de politie. Soms worden de formulieren meegegeven aan de politie met het verzoek deze aan u uit te reiken na heenzending (verlaten van het politiebureau). Bij de ontvangen aansprakelijkstelling zit reeds de eerste factuur. Vanaf het moment van aanhouding en de beslissing van de ondernemer / winkelier u aansprakelijk te stellen loopt het factuurtraject.

Hoe hoog is het bedrag?

Het bedrag van de aansprakelijkstelling bedraagt € 181,-, al dan niet vermeerderd met een bedrag van directe schade.

Jongeren en Halt

Over het algemeen wordt een jongere snel na het incident doorverwezen naar Stichting Halt. Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat het gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. Jongeren onder de 14 jaar kunnen op het moment van het delict geen aansprakelijkstelling ontvangen. Is een jongere ouder dan 14 jaar, dan geldt voor deze jongere ook gewoon het bedrag van € 181,- van de aansprakelijkstelling.

Ik ga niet betalen!

Dat is een keuze. U ontvangt van WD Schadeclaim in het uiterste geval drie facturen. De eerste factuur / schadeloosstelling ontvang u gelijk na aanhouding in de winkel en dient binnen 15 dagen te zijn betaald. U kunt deze ook op het politiebureau krijgen uitgereikt. Vindt betaling niet plaats binnen 15 dagen, dan ontvangt u een herinnering (factuur 2), waarvoor u wederom 15 dagen de tijd krijgt om tot betaling over te gaan. Betaalt u deze ook niet op tijd, dan ontvangt u een sommatie. Let op: het bedrag wordt dan verhoogd met administratiekosten. Wordt ook deze niet betaald, dan wordt uw dossier overgedragen aan onze incasso partner. Zij zullen het bedrag dan op u gaan verhalen. Het bedrag wordt dan verhoogd met incassokosten. Aan u dus de keuze.
Let verder op dat tijdig betalen meeweegt bij de strafbepaling van de rechter.