Winkeliers

Winkeldiefstal leidt jaarlijks tot een strop van ettelijke honderden miljoenen euro’s. Elke ondernemer / winkelier heeft hier dagelijks mee te maken. Onze schatting is dat er jaarlijks minimaal zo’n anderhalf miljoen winkeldiefstallen worden gepleegd. Het overgrote deel zijn gelegenheidsdiefstallen / first offenders. Daarnaast vindt diefstal ook vaker op georganiseerde wijze plaats. Een relatief klein deel daarvan wordt in de winkel aangehouden en verder intern afgehandeld. Een nog kleiner deel van de personen wordt daadwerkelijk overgedragen aan de politie.

WD-Schadeclaim biedt ondernemers een aantal oplossingen. De civiele aanpak van winkeldiefstal / overlastsituaties zorgt voor een sterke en blijvende daling van diefstal. Dit is de ervaring van de afgelopen jaren. Een dief zal zich wel twee keer bedenken indien die merkt dat u georganiseerd bent en er dus daadwerkelijk werk van maakt.

Voor u als ondernemer hebben wij daarvoor een oplossing ontwikkeld. Voor collectief gebruik door een keten is een speciale op-maat winkeldiefstal applicatie ontwikkeld. Deze werkwijze biedt vele voordelen. Zo maken alle winkels van uw keten in collectief verband gebruik van de applicatie. Het tegengaan van veelplegers en het creëren van veiligheid in hun eigen winkelgebied staat hierbij centraal.

WD-Schadeclaim werkt hiervoor onder meer samen met Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Zij verzorgt voor ons het incassoproces (minnelijk en gerechtelijk).

Ook individuele ondernemers / winkeliers kunnen gebruik maken van de dienstverlening m.b.t. de aansprakelijkstellingen. Het digitaal aanleveren van de aansprakelijkstellingen is dus mogelijk via ons. Met uw accountgegevens kunt u inloggen op deze website en na de registratie van de persoon en het voorval ontvangt u direct alle papieren in uw mailbox. Zo hebt u alles dat u nodig hebt snel bij de hand en hebt een realtime overzicht van de voorvallen in uw winkel, of keten.

In welke situaties kunt u de verdachte aansprakelijk stellen?

Bij diefstal, poging tot diefstal en het verzorgen van overlast kunt u de persoon aanhouden. U kunt aansluitend aangifte doen en / of een civiele aanzegging uitschrijven (waarschuwing of een winkelverbod).
Mocht de persoon binnen de duur van het winkelverbod wederom in uw winkel verschijnen, dan is deze persoon in het tweede geval in overtreding en is er sprake van huisvredebreuk. U mag de persoon dan wederom aansprakelijk stellen, en ook dat kan binnen onze oplossing.

Kan er ook schade worden verhaald op buitenlanders?

Ja, dat kan. Winkeldieven van buiten de landsgrenzen kunnen ook worden aangepakt. Wij komen hiermee tegemoet aan de verzoeken van zowel ondernemers / winkeliers als politie om nog daadkrachtiger te kunnen optreden tegen winkeldieven. Dus ook over de grens zullen wij achter uw geld aan gaan.

Kan ik ook de kosten van directe schade verhalen?

Ja, dit kan u meenemen bovenop het bedrag van euro 181,00 en die kosten zullen wij ook verhalen op de verdachte. Denk hierbij aan schade die is ontstaan door het verwijderen van beveiligingslabels, het beschadigen van het product (bv verpakking of kapot textiel zodat het onverkoopbaar wordt) of het omvallen van stellingen bij een vluchtpoging.