Privacybeleid

Graag informeren wij u over welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Ook kunt u hier vinden wat uw rechten zijn en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van uw gegevens. WD-Schadeclaim treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dit betekent dat ook wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we uw gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

(Bijzondere) persoongegevens

Om ons werk te kunnen doen verwerkt WD-Schadeclaim een aantal gegevens. Als u klant bent bij WD-Schadeclaim verwerken we van u – als debiteur – persoonsgegevens. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. WD-Schadeclaim verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening voor onze opdrachtgevers. Deze dienstverlening betreft in feite het verzorgen van alle benodigde handelingen om de geleden schade van onze opdrachtgevers op u als debiteur te verhalen.

Als u werkzaam bent bij WD-Schadeclaim worden uw persoonsgegevens verwerkt om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van WD-Schadeclaim door kunnen gaan, bijvoorbeeld om uw salaris te kunnen betalen. WD-Schadeclaim zal nooit uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden verwerken dan u hierboven hebt gelezen.

Bewaartermijn

WD-Schadeclaim bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij u uw gegevens hebben ontvangen. De criteria van de bewaartermijn zijn onder andere de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, de verplichte bewaartermijn van 12 maanden inzake de aangiftes, de noodzaak om een vordering uit te kunnen winnen of het bestaan van een andere wettelijke bewaarverplichting of -termijn.

Daarbij is de bescherming van uw persoonsgegevens voor WD-Schadeclaim van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen wij uw gegevens met derden?

WD-Schadeclaim deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om de openstaande vordering te kunnen innen, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Geheimhouding

De dienstverlening van WD-Schadeclaim maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook in dit geval de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee verplichten wij onze medewerkers uw persoonsgegevens absoluut geheim te houden.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door WD-Schadeclaim worden verwerkt, afhankelijk van de situatie. In het geval WD-Schadeclaim de gegevens aangeleverd krijgt van de Politie (in het geval van winkeldiefstal) dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voorletters
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrag vaste schadevergoeding
  • Bedrag overige schade
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Cookies

Op de website van WD-Schadeclaim worden Google Analytics cookies gebruikt. Enkel voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoelang bewaren we je gegevens

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Google opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google analytics powered by Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (WD-Schadeclaim) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Recht op inzage van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die WD-Schadeclaim van u verwerkt in te zien, en zo mogelijk te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. U kunt uw verzoek mailen naar info@wd-schadeclaim.nl. We zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Bent u niet tevreden met de reactie van WD-Schadeclaim op uw verzoek, of vindt u dat WD-Schadeclaim uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan heeft u het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vindt u altijd op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijft u op de hoogte van veranderingen.